Legalizacija objekata s ishođenjem sve potrebne dokumentacije do dobivanja rješenja o izvedenom stanju.