Izrada trodimenzionalnih vizualizacija prostora, objekata i predmeta za potrebe prezentacija i jasnije predodžbe krajnjeg korisnika.